Results

Scientific results for 2021

Published Books

 • Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu (eds.), Romanian Diplomacy in the 20th Century. Biographies, Institutional Pathways, International Challenges, Berlin, Peter Lang, 2021.

Scientific results for 2020

Raport științific 2020

Published Books

 • Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, 337 p.  ISBN 978-3-86628-656-6

Articles

 • Adrian Vițalaru, „Recruiting the Staff of Romania`s Ministry of Foreign Affairs in the First Decade of the Interwar Period: Legation Attache Entrance Exams”, în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, p. 64-85.    ISBN 978-3-86628-656-6
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, „New Times, Old Diplomats: Romanian Diplomatic Corps after the First World War (1918-1920)”, în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, p. 85-110. ISBN 978-3-86628-656-6
 • Ionuț Nistor, „Tudor Vianu – the Diplomatic Mission of an Intellectual to Belgrade”, în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, p. 249-264. ISBN 978-3-86628-656-6
 • Cristina Preutu, „Raoul Bossy: A Portrait of a Diplomat between Two Worlds”, în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, p. 225-248. ISBN 978-3-86628-656-6
 • Dan-Alexandru Săvoaia, „From the Past of a ”New” Diplomat: Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ambassador in Moscow (1948-1949)”, în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, editors Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 2020, p. 301-312. ISBN 978-3-86628-656-6
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru,  „Destine în vremuri de război: copiii diplomaților români”, în Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923, editori Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, p. 200-215. ISBN: 978-606-714-566-3

Conference presentations

National and local

Scientific results for 2019

Articles

 • Adrian Vițalaru, Dimitrie Iurașcu – ministru plenipotențiar al României în Norvegia (1934-1939), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (seria nouă), Istorie, tom LXV, 2019,  p. 573-585. ISSN 1221-843X (CEEOL)
 • Adrian Vițalaru, Mihail Pâclianu – a Romanian diplomat in the Nordic Countries (1919-1928), în „Revista Română de Studii Baltice și Nordice”, vol. 11, Issue 2, 2019, p. 49-62. ISSN 2067-1725 (CEEOL)
 • Adrian Vițalaru, Câteva informații despre cariera unui diplomat născut la Botoșani – Constantin Dimitriu, în vol. Local și național la 100 de ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, coordonatori Adrian-Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, p. 271-280. ISBN 978-973-109-879-1
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, The Compensations Granted in the Interwar Period to the Romanian Diplomats who Activated in The First World War, in „Historical Yearbook”, volume XVI, 2019, p. 35-46. ISSN 1221-1249 (CEEOL)
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Константин Диаманди и развитие российско-румынских отношений во время Первой мировой войны, in ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1914–1918, Выпуск 8, Москва, Квадрига, 2019, p. 75-90, ISBN 978-5-91791-349-0

Conference presentations

International

 • Adrian Vițalaru, Grigore Bilciurescu – ministru plenipotențiar al României în Polonia (1931-1932), în cadrul simpozionului Zilele Culturii Polone/Dni Polskie, Suceava, 29-31 august 2019.
 • Adrian Vițalaru, ‘For the Second Time in Rome’- Dimitrie I. Gr. Ghica – Plenipotentiary Minister of Romania in Italy (1928-1931), în cadrul conferinței internaționale „La romanità orientale e lʼItalia dallʼantichità fino al XX secolo”, Roma, 17-18 iunie 2019.
 • Adrian Vițalaru, The ”King’s man” in Warsaw. Alexandru Duiliu Zamfirescu – Minister Plenipotentiary of Romania in Poland (1936-1938), în cadrul Conferinței științifice polono-române “100 de ani de relații diplomatice polono-române”, București, 12 iunie 2019.
 • Adrian Vițalaru, Mihail Pâclianu – A Romanian Diplomat în the Nordic Countries (1919-1928), în cadrul „Tenth International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania”, Constanța, 6-8 iunie 2019.
 • Adrian Vițalaru, The First Romanian Ambassadors (1938-1940). From Richard Franasovici to Victor Cădere, în „Romanian Diplomacy (1918-1947). Biographies, Institutional Pathways, European Perceptions”, Iași, 24-25 mai 2019.
 • Adrian Vițalaru, Rumuński dyplomata w Polsce: Alexandru Iacovaky / Un diplomat român în Polonia: Alexandru Iacovaky, în cadrul „Stulecie polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych/Centenarul relațiilor diplomatice româno-polone”, Varșovia, 4 aprilie 2019.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, From Bosie to Bossy. Contribution at the biography of a Romanian Diplomat in Italy, în „Eastern Romanity and Italy from Antiquity to the 20th century”, Roma, 17-18 iunie 2019.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Nicolae Docan: the Portrait of an Atypical diplomat, „Romanian Diplomacy (1918-1947). Biographies, Institutional Pathways, European Perceptions”, Iași, 24-25 mai 2019.
 • Cristina Preutu, “Old and new Romanian diplomats”. The Romanian Legation from Paris in the context of the establishment of the communist regime in Romania, în „Romanian Diplomacy (1918-1947). Biographies, Institutional Pathways, European Perceptions”, Iași, 24-25 mai 2019.
 • Ionuț Nistor, Romanian Plenipotentiary Ministers and Consuls in Greece During the Second World War, în „Romanian Diplomacy (1918-1947). Biographies, Institutional Pathways, European Perceptions”, Iași, 24-25 mai 2019.
 • Dan-Alexandru Săvoaia, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ambassador in Moscow: Aspects from the Path Towards Diplomacy, în „Romanian Diplomacy (1918-1947). Biographies, Institutional Pathways, European Perceptions”, Iași, 24-25 mai 2019.

National

 • Adrian Vițalaru, Gheorghe Paraschivescu – secretar general al Ministerului Afacerilor Străine al României (1936-1938), în „Diplomația românească: istorii culturale și sociale, patrimoniu, trasee ale memoriei”, Iași, 7 decembrie 2019.
 • Adrian Vițalaru, Diplomația românească și semnarea Tratatului de la Versailles, în cadrul Conferinței anuale a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, Iași, 5-8 iunie, 2019.
 • Adrian Vițalaru, Între Alianță și Axă. Opțiunile unor diplomați români în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în cadrul conferinței „Lungul drum către casă: diplomați români în cele două războaie mondiale”, București, 12-13 februarie 2019.
 • Adrian Vițalaru, Propagandă şi diplomaţie la Conferinţa de Pace. Activitatea Biroului român de presă de la Paris în anul 1919, în cadrul colocviului „Participarea României la Conferința de pace de la Paris și noul context european”, Iași, 18 ianuarie 2019.
 • Ionuț Nistor, Nicolae Ţimiraş – de la Tirana la Berkeley, în „Diplomația românească: istorii culturale și sociale, patrimoniu, trasee ale memoriei”, Iași, 7 decembrie 2019.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Diplomaţie şi patrimoniu: localul legaţiei României la Petersburg (1878-1918), în „Diplomația românească: istorii culturale și sociale, patrimoniu, trasee ale memoriei”, Iași, 7 decembrie 2019.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Noi vecini, noi diplomați: Trimișii României în străinătate la finalul Primului Război Mondial, în „1919 în Europa: între război și pace”, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Diplomaţi şi birocraţi. Delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris, în cadrul colocviului „Participarea României la Conferința de pace de la Paris și noul context european”, Iași, 18 ianuarie 2019.

Scientific results for 2018

Articles

 • Adrian Vițalaru, Continuity and Change. Heads of Romanian Diplomatic Missions (1945-1947), in „Historical Yearbook”, volume XV, 2018, p. 91-102. ISSN 1584-854X (ERIH PLUS)
 • Adrian Vițalaru, Romanian propaganda and diplomacy in France at the end of the Great War, in „Transylvanian Review”, vol. XXVII, Supplement no. 2, 2018, p. 29-39. ISSN 1221-1249 (ERIH PLUS)
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, A Romanian Consul at the Margins of the Russian Empire: Gheorghe Forescu in Ismail (December 1916 – March 1918), in „PLURAL.ISTORIE, CULTURĂ, SOCIETATE”, 2018, vol. 6, fascicola 1, p. 63-76.  ISSN – 2345-1262 (ERIH PLUS)

Conference presentations

International

 • Adrian Vițalaru, All’apice della carriera: Alexandru Duiliu Zamfirescu – Ministro plenipotenziario della Romania in Italia (aprile 1938 – settembre 1939), în cadrul conferinței „Voci e figure della diplomazia romena in Italia (XIX-XX)”, Roma, 19 octombrie 2018.
 • Adrian Vițalaru, Grigore Bilciurescu – Romania’s envoy in Norway (1917-1922), în cadrul „Ninth International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania”, Târgoviște, 15-16 noiembrie 2018.
 • Adrian Vițalaru, Nicolae Petrescu Comnen (1881-1958) – cariera di un diplomatico rumeno ed il profilo intellettuale, în cadrul conferinței „Nicolae Petrescu Comnen – diplomatico rumeno, cittadino di Firenze ed europeista”, Florența, 7 decembrie 2018. [Conference program]
 • Cristina Preutu, Lo specchio della diplomazia: la missione di Raoul Bossy a Roma (1939-1940), în cadrul conferinței „Voci e figure della diplomazia romena in Italia (XIX-XX)”, Roma, 19 octombrie 2018.
 • Ionuț Nistor, Vasile Grigorcea – Ministro in Italia. Prospettive sulla nuova mappa politica della Romania nel 1941, în cadrul conferinței „Voci e figure della diplomazia romena in Italia (XIX-XX)”, Roma, 19 octombrie 2018.

National

 • Adrian Vițalaru, Victor Antonescu – ministru al Afacerilor Străine al României (august 1936 – decembrie 1937), în cadrul „Congresului național al istoricilor români”, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018.
 • Adrian Vițalaru, Câteva observații despre recrutarea personalului Ministerului Afacerilor Străine al României în primul deceniu interbelic. Concursurile de „atașat de legație”, în cadrul workshopului „Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări”, Iași, 3 octombrie 2018.
 • Adrian Vițalaru, Istrate Micescu – ministru de Externe al României (decembrie 1937-februarie 1938), în cadrul Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” la Facultatea de Istorie. Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi a cercetătorilor; Colocviile Şcolii Doctorale, ediţia a XII-a; Sesiunea de comunicări a studenţilor, Iași, 26-27 octombrie 2018.
 • Ionuț Nistor, Tudor Vianu – misiunea diplomatică a unui intelectual la Belgrad, în cadrul workshopului „Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări”, Iași, 3 octombrie 2018.
 • Cristina Preutu, Raoul Bossy, portretul unui diplomat între două lumi, în cadrul workshopului „Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări”, Iași, 3 octombrie 2018.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Note pe marginea Personalului Ministerului Afacerilor Străine din anii 1919-1920, în cadrul workshopului „Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări”, Iași, 3 octombrie 2018.
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, „Excelenţă! Luaţi în consideraţie serviciile aduse Ţării”. Despăgubirile acordate în perioada interbelică diplomaţilor români ce au activat în Primul Război Mondial, în cadrul Zilelor Universității „Alexandru Ioan CUZA” la Facultatea de Istorie.Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi a cercetătorilor; Colocviile Şcolii Doctorale, ediţia a XII-a; Sesiunea de comunicări a studenţilor, Iași, 26-27 octombrie 2018.